Profesjonalna opieka i wsparcie inwestora na każdym etapie projektu. Ciekawa koncepcja. Kreatywne rozwiązania. Dopracowane rysunki wykonawcze. Nadzór realizacji projektu. Współpraca z wykonawcami.

W zależności od oczekiwań inwestora i budżetu możemy dobrać dowolny zakres współpracy, przy pełnym zaangażowaniu i najwyższej jakości wykonywanych prac.

Jak pracujemy:

1. SPOTKANIE - Konsultacje. Zapoznanie się z tematem inwestycji.

2. ANALIZA POTRZEB. Opracowanie harmonogramu prac. Ankieta dotycząca oczekiwań klienta. Przygotowanie indywidualnej oferty.

3. INWENTARYZACJA OBIEKTU. Jeśli jest konieczna.

4. PROJEKT KONCEPCYJNY.

5. PROJEKT WYKONAWCZY.

6. KATALOG ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.

7. REALIZACJA I NADZÓR.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od zakresu usług, typu pomieszczeń, lokalizacji inwestycji.

                                                            #      

PROPOSAL:

Professional care and customer support at every stage of the investment.

Interesting concepts. Creative solutions. Refined drawings. Supervision of the project implementation. Cooperation with contractors.

Depending on the expectations of the client and the budget, we can choose any scope with full involvement and the highest quality of work.

How we work:

1. Meeting. Getting to know the scope of the work.

2. Preparation of an individual offer. Elaboration of a work schedule, an interview regarding customer expectations.

3. Object inventory - if necessary.
4. Concept design.
5. Executive design.
6. Catalog of interior equipment.
7. Implementation and supervision.